Lectio Divina CN6.PS “MỘT ĐẤNG BẢO TRỢ KHÁC ĐẾN Ở VỚI ANH EM LUÔN MÃI”

THẦY SẼ XIN CHÚA CHA và NGƯỜI SẼ BAN CHO ANH EM

MỘT ĐẤNG BẢO TRỢ KHÁC ĐẾN Ở VỚI ANH EM LUÔN MÃI

Tin Mừng Gioan 14,16

 

Hát 1 thánh ca phục sinh khai mạc. Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con, và làm cho chúng con được đổi mới.

Người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. (Sách Lễ, Lời nguyện CN 6 Phục Sinh)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Lời Chúa. Tin Mừng theo T. Gioan 14,15-21.

Mọi người đứng lắng nghe.Sau đó, mỗi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn ?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài  người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, và suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1). Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy… Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (câu 15-16).

Yêu mến Thầy. Bạn có yêu mến Chúa Giêsu không? Yêu mến thật lòng, thật sự, nghĩa là lắng nghe và tuân giữ lời Ngài. Làm như vậy chúng ta sẽ được gì? Chúa Giêsu hứa : “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, –là Chúa Thánh Thần-, đến ở với anh em luôn mãi” (câu 16).

(Xin đọc thêm câu 21) Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. Như vậy, ai yêu mến Chúa Giêsu thì sẽ được trọn cả Ba Ngôi Thiên Chúa yêu mến và tỏ mình ra cho. Hạnh phúc biết bao! Hãy chăm chú suy ngẫm hai lời này, để nghiệm ra hạnh phúc lớn lao Thiên Chúa dành cho tôi, khi tôi yêu mến Chúa Giêsu. Bạn nói gì?

 

2). “Đó là Thần Khí Sự Thật… Anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.(câu 17).

Là người đã nhận được Chúa Thánh Thần khi được thánh tẩy và thêm sức, chúng ta đã biết Người chưa? có xin Người soi lòng mở trí cho mình biết Sự Thật về Thiên Chúa, về con người và cuộc sống của mình không? Nhưng trước hết, hãy tập trở về với lòng mình, trong thinh lặng, để lắng nghe và cầu nguyện với Đấng “luôn ở giữa anh em và trong anh em” mà lâu nay chúng ta quên lãng!

3). Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (c.21). Chúa còn nói: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,14).

Chúa Phục sinh luôn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta được nghe các điều Chúa truyền dạy khi Giáo Hội công bố Lời Chúa trong Thánh lễ, hay mỗi khi đọc Kinh Thánh để cầu nguyện (làm lectio Divina), tôi có quan tâm sống và giữ các điều răn của Chúa không? Tại sao? Phải chăng tôi chưa yêu Chúa và không muốn làm bạn với Chúa? Hãy xem xét cách mình theo Chúa!

 

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc.        Thánh vịnh Đáp ca 65

Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh!

Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài! Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”

Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ!

Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,và dân Người đi bộ qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.

Chúa uy dũng hiển trị muôn đời. Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.

Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.   Sáng danh

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Thánh Phêrô nói với chúng ta trong bài đọc 2

“Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em”. (1 Phê 3,15-16).

Đây là 2 việc Thánh Tông đồ nhắc tôi nhớ làm trong đời mình:

  1. Luôn tôn Đức Giêsu Phục sinh làm CHÚA ngự trị trong lòng.
  2. Sẵn sàng nói lên NIỀM HY VỌNG của mình cho người khác.

 

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc