Lectio Divina CN MìnhMáuThánhChúa “AI ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU TÔI…”

“AI ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU TÔI THÌ Ở LẠI TRONG TÔI

VÀ TÔI Ở LẠI TRONG NGƯỜI ẤY”

Tin Mừng Gioan 6,56

 

Hát  thánh ca phục sinh khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, trong mầu nhiệm Vượt Qua của Con Chúa, Chúa đã thực hiện công trình cứu độ thế gian.

Này chúng con đang cùng nhau cử hành thánh lễ, cùng nhau loan truyền Đức Kitô đã chịu chết và tuyên xưng Người sống lại vinh quang.

Xin cho thánh lễ này giúp chúng con cảm nghiệm ơn cứu độ của Chúa đang tiến triển trong chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ cũng một Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách lễ Rôma Lời nguyện CN Mình Máu Thánh)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Gioan 6,51-58

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ?Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào?Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài  người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình .

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1). Chúa Giêsu nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, (không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết). Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (câu 51.58)

Trong sa mạc, trên đường về Đất Hứa, Thiên Chúa đã nuôi dân Do Thái bằng manna. Chúa Giêsu từ trời xuống để trở nên bánh ban sự sống muôn đời. Ngôi Lời xuống thế làm người ở với chúng ta là Bánh hằng sống. Ngài ban cho chúng ta Lời và Thịt Máu mình làm của ăn của uống, để ai ăn thì không phải chết, nhưng có sống vĩnh cửu.

Thử nghĩ xem :trong cuộc sống, bạn đói khát những gì? Phải chăng chỉ là cơm bánh? Bạn không đói khát tình thương, sự khôn ngoan, bình an, niềm vui, tự do và thánh thiện sao? Ai là người tặng ban cho bạn các thứ này để bạn hạnh phúc thật và đời đời? Nếu không phải là Chúa Giêsu Kitô, thì là ai?

2). Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (câu 56)

Chúa Giêsu khẳng định: Ai ăn thịt và uống máu Ngài, không chỉ nhận được sự sống muôn đời, mà còn được hiệp thông với Ngài: “Ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”. Đây là sự hiện diện nội tâm, trở nên một với nhau. Thánh Phaolô có kinh nghiệm này: “Không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi’ (Galat 2,20). Tôi cũng được hiệp thông với anh chị em cùng rước Chúa.

Khi hiệp lễ, tôi có lặng thinh để nghiệm ra Chúa ở trong tôi, nhớ Lời Chúa đã nghe trước đó không? Xin thêm lòng tin, lòng mến? Về nhà, trong ngày, có khi nào tôi nhớ lại Chúa đã đến trong tôi, để nói chuyện với Chúa không? Và cũng nhớ đến anh chị em nữa không?

3).”Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (câu 57)

Chúa Giêsu có ý nói gì? Hãy đọc đi đọc lại lời hứa này, để nhận ra ân huệ lớn lao Chúa Giêsu dành cho ai rước Chúa. Nhờ rước Thánh Thể trong lòng, người Kitô hữu có thể sống như Chúa Giêsu đã sống ở trần gian. Thật kỳ diệu.

Hãy tin và xin Thánh Thần soi sáng, ban thêm lòng tin vào mầu nhiệm này. Chúng ta có thể sống như Đức Giêsu!

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, khi chúng con nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là chúng con được dự phần vào Máu Đức Kitô sao?

Và khi chúng con cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể của Người sao? Bởi vì, lạy Cha, chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng con chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng con cũng chỉ là một thân thể, Thân Thể của Chúa Kitô.

– Xin tạ ơn Cha đến muôn đời. Amen. Hallêluyah!

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói với anh chị em ở Côrintô:

“Khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Co 10,16-17).

Thánh Phaolô xác nhận: Nhờ chia sẻ với nhau Bánh Thánh, chúng ta làm nên Thân Mình Chúa Kitô và trở nên chi thể của một Thân Mình. Chúng ta liên kết với nhau như các phần trong thân thể. Vậy chúng ta phải sống như thế nào, để người khác thấy được là chúng ta thuộc về Chúa Kitô và cũng thuộc về nhau nữa?

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc