Lectio Divina CN HIỆN XUỐNG “THẦY CŨNG SAI ANH EM. HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN”

“NHƯ CHÚA CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI ANH EM.

HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN”

Tin Mừng Gioan 20, 21-22

 

Hát thánh ca mừng Chúa Thánh Thần để bắt đầu.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ bưổi sơ khai, và đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

(Lời nguyện Chúa Nhật Hiện Xuống)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Gioan 20, 19-23.

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về

1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ?

Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn ?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài  người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1) “Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! Người cho các ông xem tay và cạnh sườn (19-20).

Chúa Giêsu phục sinh chính là người đã chịu đóng đinh. Là con người đầu tiên trỗi dậy từ cõi chết và có một sự sống mới, Ngài đem lại cho con người niềm hy vọng sống đời đời, khiến chúng ta không còn sợ hãi, nhưng vui mừng và bình an. Cuộc sống của tôi hôm nay bộc lộ niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã chết nhưng phục sinh như thế nào? Tôi đang làm gì để cũng được sống lại với Ngài?

 

2) “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (câu 21-22).

Công cuộc cứu độ do Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần khởi xướng và hoàn thành nhờ cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, được trao lại cho các môn đệ, cho Hội Thánh và cũng cho mỗi chúng ta. Vì một khi chọn đi theo Chúa Giêsu và được thánh tẩy, Chúa Thánh Thần ở trong mình, giúp chúng ta trở nên một với Chúa Kitô, để đi theo Ngài và làm công việc Chúa Cha trao cho Ngài, trở nên bạn của Ngài. Tôi có muốn trở nên bạn của Chúa Giêsu không? Tại sao? Hãy xin Thánh Thần giúp tôi.

 

3) “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha” (câu 23).

Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh được sai đi “tha tội”, nghĩa là thực hiện việc hòa giải giữa Thiên Chúa và loài người cho những ai tin vào Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta cần làm chứng về Chúa Giêsu và loan báo Tin Mừng tình thương tha thứ của Thiên Chúa cho người tội lỗi. Hôm nay, tôi nhận thấy tội lỗi của con người ở đâu? Họ đang chống lại hay quay lưng cho Thiên Chúa như thế nào? Tôi phải làm gỉ để giúp họ hoán cả và quay về với Chúa Giêsu?

 

4. CẦU NGUYỆN

 

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc.   Ca tiếp liên

Muôn lạy Chúa Thánh Thần  –  Xin ngự đến trần gian

Tự trời cao gửi xuống  –  Nguồn ánh sáng tỏa lan.

Hỡi hào quang linh diệu  –  Xin chiếu giải ánh hồng

Vào tâm hồn tín hữu  –  Cho rực rỡ trinh trong.

Hết những gì nhơ bẩn  –  Xin rửa cho sạch trong

Tưới gội nơi khô cạn  –  Chữa lành mọi vết thương.

Những ai hằng tin tưởng  –  Trông cậy Chúa vững vàng

Dám xin Ngài rộng lượng  –  Bảy ơn thánh tặng ban.

Nguyện xin Chúa thưởng công  –  Cuộc đời dày đức độ,

Ban niềm vui muôn thuở  –  Sau giờ phút lâm chung.

Amen. Hallêlluyah.

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Bài đọc 2: Thánh Phaolô nói với chúng ta:

* “Thật thế, tất cả chúng ta, dầu Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.” (1 Côr12, 13).

(Xin đọc chung với  đoạn Thư gởi tín hữu Galat 3, 2 sau):

* “Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô”.

Nối kết hai Lời Chúa trên đây, chúng ta nhận ra điều cốt yếu và quan trọng cho cuộc sống của mình hôm nay:

  • được chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí duy nhất
  • để thuộc về Đức Kitô, vì được mặc lấy Chúa Kitô
  • trở nên một thân thể, vì chỉ là một trong Đức Kitô
  • vì thế, không được chia rẽ, kỳ thị, mà cần hiệp thông với nhau, một lòng một trí, chia sẻ mọi sự cho nhau.

Hiện nay tôi ý thức và sống như thế nào? Vậy tôi sẽ làm gì?

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc