Lectio Divina CN 2PS Kính LÒNG THƯƠNG XÓT của CHÚA

ĐỂ ANH EM TIN RẰNG ĐỨC GIÊSU, LÀ ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA

và ĐỂ NHỜ TIN MÀ ĐƯỢC SỰ SỐNG

Tin Mừng Gioan 20, 31

Hát 1 thánh ca Phụ Sinh khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng: chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần, và cứu chuộc chúng con bằng Máu Thánh.

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. (Sách Lễ Rôma, CN 2 Phục Sinh)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố  Tin Mừng theo T. Gioan 20,19-31.

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa GIÊSU KITÔ ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi? Ngài là AI?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc Lời Chúa một lần nữa. Rồi suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay soi sáng kinh nghiệm sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1). Chúa Phục sinh đến với các môn đệ.

Biến cố này liên quan đến chúng ta. Chúa Phục Sinh đến cứu các môn đệ khỏi sợ hãi, ban bình an, rồi ủy thác cho họ sứ mạng Chúa Cha trao cho mình. Ngài cũng ban Thánh Thần cho họ. Nhờ Thánh Thần, các môn đệ trở nên tạo vật mới, có sức sống mới. Để làm gì? Chúa nói: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha” (câu 23). Từ nay, họ sẽ ra đi làm công việc của Chúa: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha… (Luca 4, 18-19). Họp mừng Chúa Phục Sinh và đón nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Tẩy, được trở nên con người mới trong Chúa, tôi có biết mình phải làm gì không? Hãy nhìn gương các môn đệ. Tôi đã làm gì với bao ân huệ Chúa Phục Sinh ban cho mình?

2) Chúa Phục Sinh đến với ông Tôma: “Phúc thay những người không thấy mà tin” (câu 29).

Chuyện xảy ra không phải chỉ cho ông Tôma, song còn cho chúng ta nữa, là những người chẳng bao giờ được thấy Chúa như các tông đồ. Chúng ta nghe lời chứng của các ngài và của Hội Thánh tông truyền để tin. “Phúc thay những người không thấy mà tin(câu 29).

Nhưng Chúa cũng ban cho chúng ta nhiều dấu chỉ trong Đêm Canh thức Vượt Qua. Đó là Ánh Sáng Ngài mang đến, Lời Thánh Kinh, Nước Thánh Tẩy, Bánh Thánh Thể, Thánh Giá. Còn có Mẹ Maria và các thánh, cũng như bao người đã gieo niềm tin cho tôi và nuôi dưỡng niềm tin của tôi. Hãy nhìn xem niềm tin của mình được nuôi dưỡng nhờ đâu? bởi những ai?

3). Thánh Gioan viết sách Tin Mừng để làm gì? Ngài nói: “Để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ Danh Người.” (câu 31)

Tất cả mọi hoạt động của Hội Thánh từ thời các tông đồ cho đến nay và đến tận thế đều qui về điều cốt yếu này: ĐỂ ANH EM ĐƯỢC SỐNG. Chính Chúa Giêsu đã hứa như vậy: “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10b), sống bình an (Ga 12, 27) ; sống trong niềm vui (Ga 16,22) và tự do (Ga 8,32..36).

Bạn đã sống như thế nào với các ân huệ Chúa Phục Sinh ban cho?

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

Lời nguyện kết thúc.  (Thánh vịnh 117)

Ítraen hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Nhà Aharon hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này.

Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.

Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân:

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.           Sáng danh…

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Xem Bài đọc 2, trích Thư I của T. Phêrô 1, 3-9

Phêrô nói: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (câu 1). Từ khi chọn đi theo Chúa Giêsu, tôi đã luôn tìm kiếm điều gì? có phải thuộc thượng giới không hay thuộc hạ giới. Hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng tôi biết phải tìm kiếm Nước Trời trên hết mọi sự. (xem Matthêu 6, 33).

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc