Lectio Divina CN 29.TN.A “CỦA XÊDA, TRẢ VỀ XÊDA, CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ THIÊN CHÚA”

“CỦA XÊDA, TRẢ VỀ XÊDA, CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ THIÊN CHÚA

Mt 22,21

 

Hát một thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận: hết những gì chúng con đang có và ngay chinh bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa.

Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ, Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen

Sách Lễ, Lời nguyện Lễ Tạ ơn Thiên Chúa B

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng Matthêu 22,15-21. Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1). “Chúng tôi biết Thầy cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.” (c.16).

Chúa Giêsu nói: “Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Ngày nay, nếu muốn biết Sự Thật, nhận được Sự Sống và gặp Thiên Chúa, con người đến với ai?

Tôi đến với Chúa Giêsu để làm gì? Có phải để tìm kiếm sự thật về đời mình không? Có phải để có một sức sống dồi dào niềm vui không? Tôi có khao khát gặp Thiên Chúa không? Phải chăng khi đi lễ, tôi mong muốn gặp Thầy Giêsu để lắng nghe đường lối của Thiên Chúa ? Hay vì mục đích nào khác ?

 

2). Chúa Giêsu nói: “Của Xêda, trả về Xêda(c.21)

“Của Xêda” không chỉ là của hoàng đế hay của chính quyền, mà còn là của Đất nước, của đồng bào, của đồng loại. Điều cần trả lại, đó là tình yêu quê hương, là tình liên đới, là đóng góp cho con người.

“Người Công giáo tốt cũng là một Công dân tốt”, như Đức Bênêđictô đã có lần nói với các giám mục Việt Nam khi đến Rôma.

Tôi ý thức và thực hiện trách nhiệm này thế nào? Có thể làm gì hơn?

 

3). “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (c.21)

Chúa Giêsu nhắc nhở những người Do thái đến gài bẫy mình hãy nhớ lại một bổn phận khác quan trọng hơn: Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài! Con người mắc nợ Đấng Tạo Hóa về sự sống và cuộc sống trên trái đất.

Kitô hữu, tôi nhận được bao hồng ân Chúa Cứu Thế ban tặng, với “những nén bạc” Thiên Chúa trao cho sinh lợi. Tôi cũng mắc nợ Giáo Hội, giáo xứ bao ân tình, ơn nghĩa. Tôi đã làm gì để trả các món nợ thiêng liêng, “nợ tình yêu” này?

 

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc.   Thánh vịnh  95

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!

kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả uý hơn chư thần,

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao.

Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang,

hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Sáng Danh…..

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn một câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Thánh Phaolô viết trong Thư 1 Têxalônica 1,2.4 (Bài đọc 2)

“Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em… Anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em.”

Trong tuần này, tôi sẽ suy nghĩ lời này để nhớ lại Thiên Chúa đã yêu thương tôi như thế nào. Ngài đã làm gì cho tôi? Để cám ơn.

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc