Lectio Divina CN 22TN.A “AI MUỐN ĐI THEO THẦY PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH”

“AI MUỐN ĐI THEO THẦY PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH,

VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO”

Tin Mừng Matthêu 16,24

Hát một thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Chúa chịu khổ hình thập giá, để cứu chuộc loài người.

Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Chúa Chúa chúng con.

Amen                                                                    (Sách Lễ, Lời nguyện lễ Suy tôn Thánh giá).

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Mát thêu 16,21-27

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1). “Đức Giêsu nói: ‘AI MUỐN ĐI THEO THẦY‘” ( câu 24).

Chúa Giêsu đến kêu gọi người ta đi theo mình. “Hãy theo tôi!”.

Ngài tuyên bố:” Tôi là Mục tử nhân lành” (Ga 10,11) ; “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).

Đối với tôi, Đức Giêsu là ai mà tôi đã chọn đi theo? Ngài đem lại cho cuộc sống tôi những ân huệ nào? niềm vui nào? Tôi có được hạnh phúc bên Chúa không?

 

2). “PHẢI TỪ BỎ MÌNH và VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO.”

Trước khi nói lời này, Chúa Giêsu đã cho môn đệ biết “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ… rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (c.21). Và Chúa báo trước con đường thương khó của mình không chỉ 1 lần nhưng đến 3 lần, (xem thêm Mc 9,30ss; 10,32ss). Vì thế, từ bỏ mình hay từ bỏ kế hoạch mình định cho đời mình cũng như chia sẻ sứ mạng cứu thế của Thầy/kết thúc nơi thập giá chính là những yếu tố dệt nên cuộc sống người môn đệ.

Khi chọn đi theo Chúa Giêsu tôi mơ ước cuộc sống sẽ như thế nào? Thực tế cho thấy tôi đã trải qua những đau khổ và thách đố nào? Có đúng như Chúa báo trước không?

 

3). “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người… và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ làm” (c. 27)

Như đã báo trước, “ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”, Chúa Giêsu cũng cho thấy “ánh sáng ở cuối đường hầm”: Đó là Chúa sẽ phục sinh và trong ngày tận thế, Ngài sẽ phán xét kẻ dữ người lành. Vào ngày đó, những ai trung thành đi theo Chúa, trong hy sinh và gian khổ vì chia sẻ sứ mạng cứu thế của Ngài, họ sẽ nhận được phần thưởng vô giá, là sự sống vĩnh cửu trong Nhà Cha trên trời.

Mỗi ngày tôi sống như thế nào và muốn nhận được thành quả cuộc đời mình ở đâu? Niềm hy vọng của tôi là gì?

 

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Chúa thương xót chúng con, vì thế xin cho chúng con sẵn sàng hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa.

Đó là cách thức xứng hợp để chúng con thờ phượng Chúa.

Xin cho chúng con đừng có rập theo đời này, nhưng mau cải biến con người chúng con bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

(Bài đọc 2, Rm 12,1-2)

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn một câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Suy ngẫm lời nguyện kết ở trên, trích ở Thư Rôma 12,1-2, để hiểu cách từ bỏ mình và vác thập giá đi theo Chúa Giêsu như T. Phaolô dạy, và đối chiếu với cuộc sống theo Chúa của mình xưa nay để nhận ra những gì tôi cần thay đổi để đi theo Chúa cho đúng hơn.

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc