Lectio Divina CN 21TN.A “ANH EM NÓI THẦY LÀ AI?”

“ANH EM NÓI THẦY LÀ AI?”

Tin Mừng theo T.Matthêu 16,15

Hát một thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa mạc khải, thánh Phêrô đã long trọng tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa hằng sống và Đức Giêsu là Con Một dấu yêu.

Xin cho chúng con hết tình gắn bó với Con Một Chúa, vì chỉ có mình Người mới có những lời ban sự sống, và cũng chính Người sẽ dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ Nước Trời.

Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. . Amen

(Sách Lễ, Lời nguyện lễ ngoại lịch kính T. Phêrô)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng Matthêu 16,13-20.

Mọi người đứng lắng nghe.

Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn ?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài  người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1). Đức Giêsu hỏi: “Anh em bảo Thầy là ai?” (câu 15).

Nếu Chúa Giêsu hỏi tôi như vậy, tôi trả lời thế nào?

Ngài là ai cho tôi? Tôi đã có được những kinh nghiệm nào với Chúa trong đời mình, sau bao lần nghe Tin Mừng, lãnh nhận các bí tích và nhất là đã đến gặp Ngài rất nhiều lần trong Thánh lễ?

Hay tôi mới chỉ nghe giảng về Ngài và thuộc kinh, thuộc giáo lý?

Chúa Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, như với hai môn đệ trên đường Emmau.

Hãy nhớ lại và ghi ra 3 Lời Chúa Giêsu nói về Ngài trong Tin Mừng và tâm sự với Chúa.

 

2). Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (câu 16).

Đây là lời ông Phêrô thưa với Đức Giêsu: “Điều này chẳng do phàm nhân mặc khải cho, nhưng là nhờ Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời mặc khải cho anh.” (câu 17). T.Phêrô tuyên xưng Thầy Giêsu của mình là Đấng Kitô – Đấng được Xức dầu, Đấng Cứu Thế dân Do Thái mong đợi từ ngàn năm trước. Hơn thế nữa, Ngài là Con Thiên Chúa.

Làm sao tôi có được niềm tin như Thánh Phêrô? Hãy nhận ra các hồng ân người Kitô hữu chúng ta nhận được trong đời mình, từ khi mới sinh đến nay và mọi phúc lành mình nhận được nhờ Danh Chúa Giêsu, nhất là qua Lời Chúa và Thánh Lễ!

 

3). “Này anh Simôn, anh thật là người có phúc!… Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá” (câu 17.18).

Thiên Chúa đã nhìn đến thánh Phêrô, tuyển chọn và đưa đến với Chúa Giêsu, và trở thành tảng đá đặt nền xây dựng Hội Thánh của Ngài. Để Ngôi Nhà Hội Thánh được tiếp tục xây lên, T. Phêrô khuyên chúng ta “hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng” (1 Phê 2, 5).

Hãy xin với Chúa Giêsu điều này và xin Thánh Thần soi sáng tôi biết làm gì để trở nên viên đá sống động cho Chúa.

 

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa. Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc.    Thánh vịnh 137

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin.

Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,

đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.

Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.

lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

Sáng danh…

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn một câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Tôi ghi lại những lời Chúa Giêsu nói về Ngài trong sách Tin Mừng và suy ngẫm, cầu nguyện để thêm vững lòng tin vào Ngài mà làm chứng cho anh chị em.

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc