Lectio Divina CN 20TN.A “LẠY NGÀI LÀ CON VUA ĐAVIT, XIN DỦ LÒNG THƯƠNG TÔI!”

“LẠY NGÀI LÀ CON VUA ĐAVIT, XIN DỦ LÒNG THƯƠNG TÔI!”

Tin mừng theo T.Mátthêu 15,22

Hát một thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa.

Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách Lễ, Lời nguyện CN 5 TN)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng Matthêu 15,2128.

Mọi người đứng lắng nghe.

Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1).Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! (câu 22)

Bà mẹ người Canaan chạy đến cùng Chúa Giêsu xin Ngài thương xót mình, mà cứu chữa đứa con gái bị quỷ ám. Tấm lòng người mẹ đau đớn trước sự khổ sở của con mình, bà đã chạy đến tha thiết kêu xin lòng thương xót của Đấng Thiên Sai-Con Vua Đavit.

Lòng tin vào Chúa Giêsu Cứu Thế, đã đổ máu trên thập giá để cứu chuộc muôn dân, có làm mềm lòng tôi, trước những đau khổ của người khác, mà chuyển cầu cho họ và góp tay cứu giúp không?

2).“Thầy được sai đến với những con chiên lạc nhà Ítraen”.

Chúa Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn là vùng đất dân ngoại. Ngài không sang đó để loan báo Tin Mừng cho họ, vì tại thời điểm này, Chúa phải dành ưu tiên cho Nhà Ítraên, là dân tuyển chọn từ trước. Tuy nhiên, tấm lòng của Ngài vẫn hướng về họ. Ngài mến phục niềm tin của viên sĩ quan Rôma, báo trước nhiều người từ Đông sang Tây sẽ tham dự bàn tiệc Nước Trời (Mt 8,10-12) và trước khi về trời, Chúa sai các môn đệ đến với muôn dân (x. Mt 28,19).

Hiện nay ngoài việc trung thành đi lễ ở nhà thờ hay dự lễ trực tuyến, tôi còn quan tâm đến những ai khác? Lòng trí tôi có nhớ đến những anh chị em có đạo mà chưa được phúc âm hóa không? Tôi đã nghe biết gì về công cuộc Loan Báo Tin-Mừng-Mới? và đã tham gia như thế nào?

 

3). “Lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy!” (câu 28).

Lòng tin mạnh mẽ được Chúa Giêsu khen ngợi là như thế nào? Bà mẹ Canaan kêu la kiên trì, miệt mài chạy theo khi bị xua đuổi, bị khước từ mà vẫn tìm thấy chút hy vọng. Bà thương xót nỗi khổ của người khác, không van xin cho mình. Bà vững tin vào Chúa nhưng cũng vững tin vào việc làm của mình.

Lòng tin của tôi thế nào? Tôi có Tin vào Chúa và tin vào lời cầu xin của mình không ?

 

 4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc.    (Thánh vịnh 66)

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,

Người cai trị muôn nước theo đường chính trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài

Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!           Sáng danh …

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

 Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

  • Tôi suy nghĩ về lời T. Phaolô trong bài đọc 2, Rôma 11,29

“Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.”

Chúa Giêsu đã kêu gọi tôi làm môn đệ và đón nhận tôi vào trong Hội Thánh, qua bí tích Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể, để sai tôi đi làm chứng Tình yêu Thiên Chúa. Ngài không hề đổi ý. Tôi thì sao? Có khi nào đổi ý không? Tại sao?

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc