Lectio Divina CN 19TN.A “HỠI KẺ KÉM LÒNG TIN! SAO LẠI HOÀI NGHI?”

“HỠI KẺ KÉM LÒNG TIN! SAO LẠI HOÀI NGHI?”

Tin Mừng theo T. Mátthêu 14,31

Hát 1 thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ.

Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con tuân giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách Lễ, Lời nguyện CN 11 TN)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Mátthêu 14,22-33.

Mọi người đứng lắng nghe.

Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn ?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

Không chia sẻ.

1). “Giải tán dân chúng xong, Đức Giêsu “lên núi riêng một mình mà cầu nguyện” (câu 23).

Chúa Giêsu làm gì sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống 5 ngàn người? “Ngài bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, đang khi Ngài giải tán dân chúng. Rồi Chúa lên núi riêng một mình mà cầu nguyện”. Chúa Giêsu thường xuyên có nhu cầu đi cầu nguyện một mình với Thiên Chúa Cha của mình. Trước khi làm phép lạ Ngài đã “dâng lời chúc tụng”, bây giờ hẳn là để tạ ơn.

Tôi có nhu cầu tìm một chỗ, dành một lúc thinh lặng để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa không? Tại sao?

 

2). “Ông Phêrô thưa với Đức Giêsu: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”… Ông bước xuống đi trên nước… thấy gió thổi … đâm ra sợ… và khi bắt đầu chìm, ông la lên “Thưa Ngài xin cứu con với” (c. 28-30).

Mường tượng cảnh này để nghiệm xem ông Phêrô bạo gan và tin Chúa thế nào. Chúa Giêsu cũng nhiều lần mời gọi tôi đến với Ngài, đi theo Ngài. Tôi đã phản ứng làm sao? và đã rút kinh nghiệm nào?

3). “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”… Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!’ (c.31.33).

Chúa Giêsu là ai để tôi có thể vững tin cách tuyệt đối vào Ngài và luôn thi hành Lời Chúa tôi được nghe hàng ngày? Tôi có cầu xin Thánh Thần nhắc tôi nhớ lại và dạy dỗ tôi vững tin theo Đức Kitô không? Nếu không, thì tôi đã làm gì để có thể lớn lên trong niềm tin của mình?

 

 4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc  (Thánh vịnh 84)

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu ; và những ai hướng lòng trí về Người.

Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên.

Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp công lý nhìn xuống tự trời cao.

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.

Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân.         Sáng danh..

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

 

  • Kinh nghiệm của Thánh Phêrô cũng là bài học cho tôi chăng ?

Nhớ lại quá khứ của mình, tôi có kinh nghiệm nào tương tự không?

Những lúc hăng say dấn thân… còn khi gặp khó khăn, thất bại thì sao?

 

Trong cuộc sống mình, tôi tuyên xưng “Đức Giêsu là Con Thiên Chúa” khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Lòng tôi có hân hoan và dạn dĩ không?

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc