Lectio Divina CN 15TN.A “ANH EM HÃY NGHE DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG”

ANH EM HÃY NGHE DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG

Tin Mừng Matthêu 13,18

Hát 1 thánh ca khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay;

xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

(Sách Lễ, Lời nguyện Tuần 15 TN)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Mátthêu  13, 1-9.18-23.  Mọi người đứng lắng nghe.

Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn ?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài  người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1). Đức Giêsu nói : “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống: Ai nghe lời rao giảng Nước Trời”. (câu 18-19).

Được Chúa Cha sai đến loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đến rao giảng Nước Trời “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15).

Tôi đến với Chúa Giêsu có phải để lắng nghe Ngài nói cho biết về Thiên Chúa hiện diện và hành động như thế nào ở đời này không? Tôi có quan tâm đến tình thương, sự bình an và hạnh phúc Thiên Chúa muốn ban cho mình không? Hay tôi vẫn chỉ mãi ham mê chuyện đời, lo làm ăn, kiếm tiền, vui chơi ?

 

2). Những “kẻ được gieo…”

Khi giải thích dụ ngôn, Chúa nói đến 4 loại người nhận được hạt giống khác nhau:

1).”Kẻ được gieo bên vệ đường không hiểu lời rao giảng Nước Trời, và bị quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo” (câu 19)

2). “Kẻ được gieo trên nơi sỏi đá là kẻ nghe Lời liền vui vẻ đón nhận, nhưng không đâm rễ sâu” (câu 20-21)

3). “Kẻ được gieo vào bụi gai là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời” (câu 22)

4). “Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu” (câu 23)

Nhìn lại bản thân, tôi nhận thấy mình giống với ai nhất? Kết quả là thế nào trong tâm hồn và cuộc sống của tôi?Tại sao?

 

3). Chúa Giêsu nói “Ai có tai thì nghe” (câu 9).

Điều quan trọng Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây là tai biết lắng nghe. Sự hiểu biết lời và nghe theo lời chỉ có được khi người ta lắng nghe, không chỉ với hai tai, mà còn với cả tâm hồn và trí khôn, trong sự thinh lặng bề ngoài và bề trong?

Còn tôi lắng nghe Lời Chúa như thế nào? Tôi nhận được hoa trái nào khi nghe Lời Chúa trong thánh lễ, hay khi thực hành Lectio divina?

 

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc.   

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con tin rằng: những đau khổ chúng con chịu bây giờ, so sánh sao được với vinh quang mà Chúa sẽ mặc khải nơi chúng con.

Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Thật vậy, chúng con biết rằng : cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cũng rên siết trong lòng: chúng con đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng con nữa.

Tạ ơn Chúa.                                                                       (theo Bài đọc 2 Rôma 8,18…23)

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

 Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

  • Xem xét lại cách mình thực hành Lectio Divina

Cho tới nay, tôi thực hành Lectio Divina như thế nào?.

(1) Tôi có đọc Lời Chúa với với mục đích lắng nghe và tâm sự với Chúa về cuộc sống mình dựa trên lời được chiêm nghiệm không?

(2) Tôi có đọc bản văn, to – rõ – chậm và nhiều lần, theo hướng dẫn, để lắng nghe điều Chúa nói trong lòng không?

(3) Tôi suy xét cách mình cần đón nhận Lời Chúa như thế nào, để Lời Chúa không bị bóp ngẹt bởi mối lo lắng làm ăn, vui chơi, giải trí hay làm biếng cầu nguyện chăng? Cần thay đổi điều gì?

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc