Lectio Divina CN 14 TN.A “LẠY CHA LÀ CHÚA TỂ TRỜI ĐẤT… “

“LẠY CHA LÀ CHÚA TỂ TRỜI ĐẤT…

CHA ĐÃ GIAO PHÓ MỌI SỰ CHO TÔI

Tin Mừng theo T. Matthêu 11,25.27

 

Hát 1 thánh ca khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Thiên  Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.                         (Sách Lễ, Lời nguyện Tuần 19 Thường Niên )

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố  Tin Mừng theo T. Matthêu 11, 25- 30. Mọi người đứng lắng nghe.

Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa GIÊSU KITÔ ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi? Ngài là AI?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc Lời Chúa một lần nữa. Rồi suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay soi sáng kinh nghiệm sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1). Đức Giêsu nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất… Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Cha trừ người Con và kẻ mà người Con mạc khải cho.” (câu 25.27)

Tôi ngẫm xem lời nói này cho tôi biết gì về Đức Giêsu.

  • Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Tể trời đất
  • Ngài gọi Đấng ấy là Cha/Abba
  • Ngài nói : Chúa Cha đã giao phó mọi sự cho tôi
  • Không ai biết rõ Cha trừ người Con.
  • Ngài mạc khải/nói cho biết về Chúa Cha.

Đức Giêsu là AI mà có thể nói các lời này? Ngài có đích thật là CON của THIÊN CHÚA, được sai đến trần gian để nói cho tôi biết về Chúa Cha và về mầu nhiệm Nước Trời không?(c.25) Tôi đến với Chúa Giêsu để được gì? Có phải để Ngài nói cho biết về Thiên Chúa của tôi và mầu nhiệm Nước Trời không? Hay điều gì khác?

 

2). “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (câu 28)

Đọc kỹ đoạn Tin Mừng này, để biết Chúa Giêsu tìm kiếm và chăm sóc những ai. Không phải bậc khôn ngoan thông thái, tự mãn hay kiêu ngạo. Không. Chúa Giêsu đến với những người bé mọn, kêu gọi những ai vất vả, mang gánh nặng nề, hiền hậu và khiêm nhường. Tôi thấy mình thuộc về nhóm nào? Tôi có tìm kiếm những gì Chúa Giêsu mang đến cho con người không?Tôi có muốn học hỏi với Ngài (- mang ách) và đi theo Ngài không?

 

3). “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường… tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (câu 28-29).

Chúa Giêsu nói về mình là người (1).hiền hậu và khiêm nhường; (2) đem lại sự nghỉ ngơi, bồi dưỡng, an bình cho ai vất vả và mang gánh nặng nề. Bản tính tôi có thích gần gũi với Ngài không? Ngài có đáp lại nhu cầu hay sở thích của tôi không? Tại sao? Tôi ước ao và mong muốn điều gì nơi Chúa Giêsu?

 

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Xin đừng để chúng con bị tính xác thịt chi phối, nhưng được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Chúa ngự trong chúng con. Chúng con biết rằng : Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô.

Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong chúng con, Thần Khí của Chúa là Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Chúa cũng sẽ dùng Thần Khí đang ngự trong chúng con, mà làm cho thân xác của chúng con được sự sống mới.

Chúng con biết rằng : mình mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu chúng con sống theo tính xác thịt, chúng con sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, chúng con diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi mình, thì chúng con sẽ được sống.

(theo Bài đọc 2, Rôma 8,9.11-13)

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn câu Lời Chúa sau đây để suy ngẫm và học thuộc:
  • Trong bài đọc 2, T.Phaolô nói :

Anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em.”

Trong cuộc sống của tôi, có dấu chỉ nào cho thấy tôi đã bị tính xác thịt chi phối, và khi nào tôi đã được Thần Khí chi phối.

 

Đây là công việc phân định Thần Khí, mà tôi phải thường xuyên luyện tập hàng ngày.

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc