Lectio Divina CN 12.TN.A “ANH EM ĐỪNG SỢ”

ANH EM ĐỪNG SỢ

ANH EM QUÝ GIÁ HƠN MUÔN VÀN CHIM SẺ

Tin Mừng theo T. Matthêu 10, 31

Hát 1 thánh ca khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con bằng giá máu của Con Một Chúa và làm cho chúng con được tự do hoàn toàn;

xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà cho chúng con biết nhận Chúa là lẽ sống  và tìm được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kit ô Chúa chúng con.  Amen

(Sách Lễ Rôma, CN 4 Phục Sinh)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Matthêu 10,26-33..

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về

1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa GIÊSU KITÔ ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi? Ngài là AI?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc Lời Chúa một lần nữa. Rồi suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay soi sáng kinh nghiệm sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1). Chúa Giêsu nói : “Anh em đừng sợ!”

Trong bài Tin Mừng này, Chúa nói “Đừng sợ” đến 3 lần :

  • “Anh em đừng sợ người ta” (câu 26)
  • “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (câu 28)
  • “Anh em đừng sợ, anh em quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (c.31).

Bản chất con người yếu đuối, có đủ lý do để sợ. Nhưng trong Tin Mừng, chúng ta luôn nghe các thiên sứ và Chúa Giêsu nói: “Đừng sợ!”

Hôm nay, lòng bạn đang ôm những mối sợ nào? Hãy nhớ lại các lời Chúa Giêsu trấn an những ai cũng sống tâm trạng đó của mình.

2). “Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” (câu 28).

Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta cần phải sợ “Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” Đó là ai vậy? Thế nhưng “Cha anh em hằng quan tâm” đến từng con chim sẻ và Ngài cũng “đếm cả tóc trên đầu anh em” nữa. Xin đọc Tin Mừng Matthêu chương 6, câu 4, 6 và 17-18, để biết rõ Ngài là ai và chúng ta cần sống như thế nào cho đúng, cho thật.

3). “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (câu 32-33).

Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ – là chúng ta đây – phải làm chứng về Ngài trước mặt mọi người, bằng lời nói việc làm, để được Đấng ngự trên trời, là “Cha Thầy”, đón nhận trong Nước Trời.

Tôi biết mình đang sống dưới đất, nhưng tôi ý thức như thế nào về sự hiện hữu của “Đấng ngự trên trời”, là Cha của Đức Giêsu cũng là Cha của tôi, như tôi hằng cầu nguyện “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Hàng ngày tôi nghĩ tới và sống với Ngài như thế nào? Mỗi khi sợ hãi điều gì, tôi cầu nguyện với “Cha trên trời” như thế nào?

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

Lời nguyện kết thúc.  Thánh vịnh 68

Lạy Chúa, âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ, Chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày.

Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, Hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi.

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu.

Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân.

Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, Vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.

Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; Xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến.

Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, Người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.

Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, Chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.

Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp, Hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn!    Sáng danh…

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Đọc lại lời tựa Bài Lectio Divina hôm nay Matthêu 10,26-33

“Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”, để suy nghĩ tại sao Chúa Giêsu nói với tôi “Đừng sợ !” và tại sao tôi cần phải nói cho người khác biết Chúa Giêsu?

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc