Lectio Divina CN.13TN.A: “AI LIỀU MẤT MẠNG SỐNG MÌNH VÌ THẦY THÌ SẼ TÌM THẤY ĐƯỢC”

“AI TÌM GIỮ MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT

CÒN AI LIỀU MẤT MẠNG SỐNG MÌNH VÌ THẦY THÌ SẼ TÌM THẤY ĐƯỢC”

Tin Mừng theo T. Matthêu 10, 39

Hát 1 thánh ca khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lay Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Sách Lễ, Lời nguyện Lễ Suy tôn Thánh Giá 14.9 )

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Matthêu 10, 37-42.

Mọi người đứng lắng nghe.

Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa GIÊSU KITÔ ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi? Ngài là AI?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc Lời Chúa một lần nữa. Rồi suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay soi sáng kinh nghiệm sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1). Chúa Giêsu nói : “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” (câu 38)

Một khi được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh và đã cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa đối với mình (ĐTC Phanxicô), người Kitô hữu sẵn sàng đi theo Chúa “trên đường Ngài đi”, nghĩa là “vác thập giá mình theo Thầy đến Núi Sọ” (x.Mc 10, 52: người mù thành Giêricô). Như thế mới xứng đáng với Thầy, là môn đệ. Dấu hiệu cụ thể của vác thánh giá đó là không coi bất cứ ai, việc gì, sự gì quan trọng hơn Chúa Kitô. Hiện nay, tôi có xem người nào, việc nào, vật gì trọng hơn, quí hơn Chúa và giữ Lời Chúa không? Nhìn lại đời mình, tôi có nhận ra Ngài là Chúa của tôi, Đấng làm chủ đời tôi không? Nếu không phải Chúa Giêsu, thì đó là ai? cái gì? việc gì?

 

2). “Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (câu 39).

Lời Chúa nói đây nhắc nhở tôi xem xét lại ý nghĩa và mục đích cuộc sống mình: tôi sống để làm gì? Mọi thứ tôi tìm kiếm: của ăn, cái mặc, tiền bạc, danh vọng sẽ đem lại gì cho tôi khi nhắm mắt, lìa đời?

Còn nếu tôi sống với Chúa, sống cho Chúa, cho những người nghèo, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo niềm tin như Chúa dạy, Ngài bảo đảm là tôi sẽ tìm thấy sự sống và hạnh phúc đời đời. Tôi đang chọn con đường nào? Mạng sống tôi có được bảo đảm không?

 

3). “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (câu 40).

Trong chương 10 Tin Mừng theo T. Mátthêu, Chúa Giêsu sai môn đệ đi loan báo Tin Mừng và dạy họ làm gì và sống như thế nào như sứ giả của Ngài : đến với chiên lạc, rao giảng Nước Trời gần đến, chữa lành người đau yếu, bệnh tật, trừ quỷ, không tham lam (x.Mt 10,1.5-8.26-33). Như vậy, Chúa Giêsu cùng đi với họ, ở trong họ và nên một với họ. Vì thế, “ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và cũng là đón tiếp Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, đón nhận Chúa Phục Sinh qua Thánh Kinh, Thánh Thể, Thánh Thần, chúng ta phải sống như thế nào, làm gì nói gì để người khác có thể nhận ra Chúa Giêsu nơi mình và đón tiếp Ngài? Nên nhớ chúng ta cũng là môn đệ-thừa sai của Chúa Phục Sinh, được sai đi làm chứng Nước Trời đã có mặt đây rồi!

 

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Cha là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúng con biết rằng: khi chúng con được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng con được dìm vào trong cái chết của Người …  Nếu chúng con đã cùng chết với Đức Kitô, chúng con cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng con.

Thật vậy, chúng con biết rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Xin giúp chúng con coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Chúa, trong Đức Kitô Giêsu. (theo Bài đọc 2, Rôma 6,3.8-11)

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

Tôi chọn 1 trong 2 câu Lời Chúa sau đây để suy ngẫm và học thuộc.

  • Chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu. (Rôma 6,3)
  • “Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.” (Rôma 6,11)

Tôi xem xét mình đã sống lời T.Phaolô đây như thế nào?

– Tôi đã thuộc về Đức Kitô bao nhiêu phần trăm?

– và sống cho Thiên Chúa như thế nào?

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc