CHIẾN TRANH LẠNH TRONG GIA ĐÌNH

TẠI SAO CÓ CHIẾN TRANH LẠNH TRONG GIA ĐÌNH?

Mẹ ơi, con muốn hỏi chính mình con trước:
Tại sao lại có chiến tranh lạnh trong gia đình con?
Phải chăng vì chúng con ích kỷ?
Phải chăng vì chúng con ganh tỵ nhau?
Phải chăng vì chúng con ghen ghét hận thù nhau, vì những cái cớ rất nhỏ mọn?
Phải chăng vì tham lam, ai cũng chỉ muốn vơ vét (self-seeking) về cho mình?
Phải chăng vì ai nấy đều vô cảm?

Trước khi được Mẹ chỉ dẫn, con xin tự tìm ra câu trả lời:
Thưa Mẹ, đúng là vì chúng con ích kỷ, chúng con lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình và mong phần hơn cho mình, ngay cả khi người anh chị em chúng con được hưởng bằng chúng con thì chúng con đã khó chịu và hằn học mặc dầu không nói ra… thế là sự ấm ức cứ ngày càng tích lũy và trở thành cuộc chiến tranh lạnh… Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con để chúng con có thể sống ĐẠI LƯỢNG với nhau…

Một lý do khác nữa, Mẹ ơi, đó là lòng ganh tỵ, khi chúng con nghĩ rằng người anh chị em chúng con không thể được bằng và nhất là hơn chúng con, và chúng con không bao giờ xét đến lý do, mà chỉ luôn nổi lên lòng ganh tỵ, và hiềm khích, thế là cuộc chiến tranh lạnh lại thêm sức mạnh… Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con để chúng con có thể sống ĐẠI LƯỢNG với nhau, không còn ganh tỵ nhau nữa…

Mẹ ơi, lại một lý do nữa, trong cuộc sống chung , đôi khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ, nhưng nó đã trở thành cái cớ để hận thù và ghét bỏ nhau… Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con để chúng con có thể sống ĐẠI LƯỢNG với nhau, không con so đo tính toán với nhau nữa …

Mẹ ơi, làm sao con quên được lý do này là lòng tham lam, chiếm đoạt, chỉ muốn cho mình, không cần nghĩ đến anh chị em mình, Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con để chúng con có thể sống ĐẠI LƯỢNG với nhau, luôn biết quan tâm đến nhau hơn…

Thưa Mẹ, còn nhiều lý do lắm, nhưng con chỉ xin nói thêm một lý do nữa thôi, đó là ai nấy đều vô cảm, không có lòng thương yêu nhau thực sự…

Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con để chúng con có thể sống ĐẠI LƯỢNG với nhau, để chúng con luôn biết quan tâm đến với anh chị em chúng con, và thương yêu nhau thật tình, không còn vô cảm nữa…

Cuối cùng, tôi thầm thĩ cầu xin: “Lạy Chúa, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những gì con không thể thay đổi được; xin ban cho lòng can đảm để thay đổi những gì con có thể thay đổi được; và xin ban cho con sự khôn ngoan để thấy được sự khác biệt của những tình huống trên. Amen”

(Nguyên văn tiếng Anh: God, grant me the serenity to accept the things I can not change; the courage to change things I can; and the wisdom to see the difference. Amen)

Tóm lại, cái nguyên nhân chính của Chiến Tranh lạnh là thiếu tình yêu nên không tin tưởng nhau.

(trích thư chia sẻ của một giáo dân)

Dom Vũ Huy Thiện

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc