Lectio Divina CN.BA NGÔI “AI TIN VÀO CON CỦA NGƯỜI THÌ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI”

“THIÊN CHÚA SAI CON CỦA NGƯỜI ĐẾN THẾ GIAN,

ĐỂ AI TIN VÀO CON CỦA NGƯỜI THÌ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI”

Tin Mừng Gioan 3,16-17

Hát thánh ca ngợi khen khai mạc. Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài, đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa.

Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

(Lời nguyện Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Gioan 3, 16-18

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì, để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1). Chúa Giêsu nói: Thiên Chúa yêu thế gian” (câu 16).

Thế gian đây không phải là thế gian tội lỗi, mà Chúa Giêsu không cầu nguyện cho (x.Ga 17,9), song là thế giới và nhân loại đang sống trên trái đất. Đây là thế giới Chúa tạo thành và loài người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, trong đó có chúng ta. Tôi có nhận ra mình được Chúa yêu không? Hãy nhớ lại những tạo vật, những con người Chúa yêu quý, cũng như các phúc lành Ngài hằng ban cho tôi, khiến tôi luôn cám ơn Chúa mỗi ngày.

 

2).“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian” (câu 17).

Người Con Thiên Chúa sai đến thế gian là ai? Đó là Đức Giêsu Nadarét, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, đã xuống thế làm người trong lòng trinh nữ Maria, chia sẻ hoàn toàn thân phận con người với chúng ta, để chuộc tội thay cho loài người và cho con người được trở nên con cái Thiên Chúa, như Giáo Hội tuyên xưng trong lễ Chúa giáng sinh. Tôi đã đọc và tìm hiểu Tin Mừng, Thánh Kinh như thế nào, có với mục đích nhận biết con người, cuộc đời, các lời nói việc làm của Chúa Giêsu như thế nào không? Tôi có thật sự tin theo Chúa vì yêu mến Chúa không? Hay vì lý do nào khác? Tôi bày tỏ lòng mình yêu mến Chúa Giêsu như thế nào?

 

3). “Để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (câu 16).

Nếu tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô, tôi sẽ được sống muôn đời. Bởi vì, Ngài được Chúa Cha sai xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá để chuộc tội thay cho muôn người, lập giao ước mới vĩnh viễn. Nhờ vậy, Chúa Thánh Thần -Đấng ban sự sống- được ban xuống cho tôi. Thánh Thần đến trong tôi, giúp tôi đón nhận Chúa Phục sinh đến với mình qua Thánh Kinh, Thánh Tẩy, Thánh Thể trong Hội Thánh. Tạ ơn Tình yêu Chúa Ba Ngôi dành cho tôi và cho mọi người tin vào Chúa Con. Tôi có luôn tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân này không? như thế nào? Khi nào?

 

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa. Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, là nguồn sự sống và tình yêu, xin đoái thương ban cho chúng con luôn sống vui mừng và gắng nên hoàn thiện, để chúng con hằng khuyến khích nhau, đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà.

Nhờ vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ luôn ở cùng chúng con. – Cầu xin Ba Ngôi ban cho chúng con được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa Cha, và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Amen.

(xem Bài đọc 2, theo 2 Cor 13,11-13)

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Trong tuần lễ Chúa Ba Ngôi này, tôi nhớ lại và nhận ra đâu là “Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Tình thương của Thiên Chúa, và ơn Hiệp thông của Chúa Thánh Thần” trong cuộc sống tôi.

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc