Lectio Divina CN 3PS “CHÍNH ĐỨC GIÊSU TIẾN ĐẾN GẦN VÀ ĐI VỚI HỌ”

“CHÍNH ĐỨC GIÊSU TIẾN ĐẾN GẦN VÀ ĐI VỚI HỌ”

Tin Mừng Luca 24,14

Hát 1 thánh ca Phụ Sinh khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại, và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Sách Lễ Rôma, CN 3 Phục Sinh)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Luca 24,13-35.

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

2. SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa GIÊSU KITÔ ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi? Ngài là AI?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình

3. CHIÊM NGHIỆM

Đọc Lời Chúa một lần nữa. Rồi suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay soi sáng kinh nghiệm sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1). “Chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị cản, không nhận ra Người” (c.15-16).

Chúa Phục Sinh tìm đến với hai môn đệ trên đường về quê, lòng buồn sầu, tuyệt vọng. Ngài đã đến với bà Mađalêna ra mộ khóc Thầy, tìm ông Phêrô đã chối Chúa, và các môn đệ sợ hãi đóng kín trong nhà. Chúa đi tìm người tội lỗi. Chúa chịu chết để cứu chuộc con người, làm sao Ngài có thể bỏ rơi họ. Tôi có dám chắc điều này không? Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi! Hãy nhớ lại quãng đời quá khứ của mình, thử xem Chúa Giêsu đã có mặt trong cuộc sống của tôi, mà tôi chẳng nhận ra sự có mặt của Chúa. Mãi về sau tôi mới hiểu Chúa đã ở đó, bên tôi. Đó là những lúc nào?

2). “Chúa giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (câu 25-26).

Thiên Chúa đã chuẩn bị và báo trước Đấng Cứu Thế Ngài sai đến trong suốt lịch sử của Itraen, qua các sách Môsê, các ngôn sứ và thánh vịnh. Để nhận ra và hiểu biết Chúa Giêsu, không có cách nào tốt hơn là tìm đọc Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước, để lòng trí suy niệm Lời Chúa và gặp được Ngài. Khi thông công vào thánh lễ trực tuyến, tôi có hết lòng lắng nghe các bài đọc và lời giảng không? Để sau khi rước lễ thiêng liêng, tôi dành vài phút thinh lặng tâm sự với Chúa. Nếu rước Chúa vào lòng mà mình chẳng lắng nghe Chúa nói và tâm sự với Ngài, thì có ích gì? Hãy nhớ lại và sẽ làm gì?

3). “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (câu 32).

Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần, Đấng Bảo trợ Chúa Cha phái đến để nhắc nhờ lời Chúa và đưa dẫn chúng ta đến sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa. Thánh Thần là ánh sáng, là lửa, là bình an và niềm vui từ trời xuống. Ngài đã có mặt trong chúng ta từ khi được thánh tẩy. Tôi đã nghiệm thấy Thánh Thần ở với tôi, đi với tôi và ban ơn cho tôi khi nào? Làm sao nhận biết Thần Khí Chúa hành động trong tôi? Đó là khi có bình an và niềm vui vì lòng tôi mở ra cho Chúa và anh chị em, từ tâm và khiêm nhường. Hãy nhớ lại!

 

4. CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết thúc.  Thánh vịnh 15

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!         Sáng danh….

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
  • Xem Bài đọc 2, trích Thư 1 Phêrô 1, 17-21

Thánh Phêrô viết :

Nếu anh em gọi Thiên Chúa là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tì tích” (17b.19)

Khi chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, vì Con Ngài đã cứu chúng ta để được ở trên trời với Chúa sau khi chết, chúng ta có đợi trông và hành động để được sống đời đời với Chúa không? Nghĩa là sống ở đời như lữ khách, chứ không đầu tư trí tuệ, tâm hồn và thể xác cho đời này mà thôi! Thực tế tôi đang sống như thế nào?

Bình luận:

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu * là bắt buộc