Tháng: Tháng Chín 2020

  • Lectio Divna CN 26 TN.A: “SAU ĐÓ NÓ HỐI HẬN NÊN LẠI ĐI”

    “SAU ĐÓ NÓ HỐI HẬN NÊN LẠI ĐI" Tin Mừng Matthêu 21,29  Hát một thánh ca khai mạc. Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu. Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng.

    Xem thêm

  • Đời sống làm con Chúa

    Đời sống làm con Chúa Hẳn mình sẽ sống rất là tự tin khi mình được sinh ra làm con trong một gia đình mà cha mẹ là những người danh giá quyền thế, lại hết sức quảng đại và yêu thương mình và dạy cho mình những giá trị.

    Xem thêm