Tháng: Tháng Tư 2020

  • Lectio Divina CN LỄ LÁ

    ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ AI?  CHÚA NHẬT LỄ LÁ  CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU theo thánh Mátthêu Tin Mừng Mátthêu 26,1-27,66   Hát 1 thánh ca Mùa Chay khai mạc Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu. Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần..

    Xem thêm