Tháng: Tháng Tư 2020

  • Lectio Divina CN 2PS Kính LÒNG THƯƠNG XÓT của CHÚA

    ĐỂ ANH EM TIN RẰNG ĐỨC GIÊSU, LÀ ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA và ĐỂ NHỜ TIN MÀ ĐƯỢC SỰ SỐNG Tin Mừng Gioan 20, 31 Hát 1 thánh ca Phụ Sinh khai mạc Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu. Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và.

    Xem thêm

  • Lectio Divina CN LỄ LÁ

    ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ AI?  CHÚA NHẬT LỄ LÁ  CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU theo thánh Mátthêu Tin Mừng Mátthêu 26,1-27,66   Hát 1 thánh ca Mùa Chay khai mạc Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu. Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần..

    Xem thêm